Önéletrajz (1965 )

 

     "Ilosván 1919. január 8-án születtem. Származásom: értelmiségi, apám községi közigazgatásban dolgozott: Ilosván, Polgáron, Szilágynagyfaluban és Ujtikoson, majd súlyos szívbetegsége következtében Ujtikos község jegyzői állásából ment nyugdíjba, és pár hónap múlva 1949. év májusában az említett betegség folytán elhunyt. Édesanyám háztartásbeli. Jelenleg Polgáron lakik és apám után kapott özvegyi nyugdíjból él. Fivérem: dr. Szalontai Zoltán Pápán lakik, tanácsi, jogügyi előadó. Iskoláimat a mezőkövesdi, hajdúböszörményi gimnáziumokban végeztem, ez utóbbiban érettségiztem. Egyetemre 1938 őszén, a debreceni egyetem jogi fakultására iratkoztam, majd 1941-től a pécsi egyetemen folytattam, és itt nyertem jogi abszolutóriumot 1942-43 tanévben. Az egyetemi tanulmányaim végzésében a többször ismétlődő betegségem erősen hátráltatott, míg végül az 1943-45 nyaráig tartó hosszú betegségem a doktori szigorlatok letételében teljesen megakadályozott. Turul Bajtársi Egyesület tagja nem voltam, úgyszintén katona sem.

     1945-50-ig Polgáron, Nyíregyházán, és Nyírbátorban községi, megyei illetve járási közigazgatási szolgálatot teljesítettem, mint közigazgatási gyakornok, az utóbbi helyen, mint tb. Járási jegyző. 1948 tavaszán megnősültem, feleségem magyar-történelem szakos tanár /jelenleg a nyírbátori Báthori István Gimnáziumban tanít, két gyermekünk van: a fiú 16, a leány 12 éves/. Ezt követően a helybéli Dohánybeváltó Üzemben, mint könyvelő dolgoztam 1952-ig. 1952-től a Nyírbátori Állami Általános Iskolában pedagógusként működtem, és még ez év decemberében megszereztem Nyíregyházán a tanítói oklevelet.

     A pedagógus működésem alatt egyre jobban bekapcsolódtam Nyírbátor kulturális életébe, munkájába. ennek eredményeképpen az illetékes tanácsi szervek anyagi támogatásával, 1952-től létrehoztam a közel 22 ezer muzeális tárggyal rendelkező és egy 20 helyiségből álló tájmúzeumot. 1963. febr.1-től, mint főhivatású múzeumigazgató vezetem az intézményt. A múzeum létrehozásáért, népművelő, és tudományos kutató munkásságomért 1955ben miniszteri elismerő oklevéllel 1956-ban a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvénnyel, 1962-ben kormánykitüntetéssel "A  Munka Érdemérem"-mel tüntettek ki. 1959. és 1964 között elvégeztem az Egri Tanárképző Főiskolán a történelem és rajz szakot."

 

 

 

Vissza a lap tetejére